Přednášky z dvoudenního setkání vodohospodářů 4.-5.10.2018 Hnanice

Téma dvoudenního setkání vodohospodářů:

Národní strategie pro změnu klimatu a ochranu hraničních vod

1. Jakou barvu má voda? Holistický přístup ve vodním hospodářství: David Veselý

2. Wasserbautechnische Maßnahmen an der Donau zwischen Wien und Bratislava; Marius Radinger

3. Jak oživit říční rameno? Příklady řešení na Dunaji od Bratislavy po Komárno; Tomáš Kušík

4. Flugaufnahmen der Thaya aus dem Jahr 1942; Benz Gerald

5. Präsentation und Video über das Projekt Life+ Untere March-Auen (Video mit slowakischen Untertiteln); Franz Steiner

6. Mění se naše Krajina v poušť? Hledání cesty zpět; David Pithart

7. Hängen die Sedimente mit Hochwasser und Trockenheit zusammen? Projekt SEDECO in der Grenzregion; Helmut Habersack

8. Povodí Moravy – SUCHO 2018; Marek Viskot

9. Maßnahmen gegen die Trockenheit in Niederösterreich; Wolfgang Neudorfer