Webová aplikace – povodňová mapa

Určeno povodňovým orgánům pro rychlý a ucelený přehled. Bude sloužit pro zajištění informovanosti zejména složek integrovaného záchranného systému, místních samospráv, povodňových orgánů a zainteresovaných institucí v regionu na obou stranách hranice.

Termín spuštění aplikace: 08/2019.

Zajišťují: Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.