Aktivity projektu

  • Vytvoření databáze – aplikace povodňové mapy Dyje
  • Společné setkávání odborníků (dvoudenní konference vodohospodářů)
  • Široce koncipovaný informační den spojený s akcí „Děti na řece“
  • Vytvoření naučně-informačního letáku