Cíl projektu

  • zintenzivnění kooperace vodohospodářů na hraničním toku
  • zpřístupnění výsledků této spolupráce veřejnosti
  • předávání informací odborné veřejnosti
  • prezentace společných výsledků kooperace vodohospodářů obyvatelům i návštěvníkům regionu na obou stranách hranice
  • zapojení mladé generace – školní děti s cílem prohloubit vědomí sounáležitosti s krajinou přeshraničního regionu.

Účelem projektu je sdílet a prezentovat výsledky přeshraniční spolupráce a jejich implementací zkvalitnit stávající institucionální systémy.