Let`s make it visible – Digital Water Management Dyje

Číslo projektu: KPF-02-025

Vítejte na webové stránce projektu Let`s make it visible – Digital Water Management Dyje, podporovaného z Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Připravujeme pro Vás spuštění webové aplikace – povodňové mapy s informacemi o záplavovém území při jednotlivých povodňových průtocích.

Naleznete zde i přednášky z dvoudenního setkání vodohospodářů, 4. - 5. 10. 2018 ve Hnanicích. Téma: Národní strategie pro změnu klimatu a ochranu hraničních vod.